top of page
Home

“In the midst of every crisis, lies great opportunity”

In een wereld waar de alomtegenwoordigheid van (interactieve) media zorgt voor steeds minder reactietijd, waardoor een crisis steeds verder en sneller kan uitdeinen, wordt anticiperen op een crisis steeds crucialer.

 

Je voorbereiden op, maar ook omgaan met potentiële crisissen en de imagoschade beperken als een crisis woedt, vergen echter ervaring, tijd en energie.

 

Als collectief van Belgische experts in crisiscommunicatie kunnen wij u efficiënt, snel en accuraat bijstaan op die cruciale momenten waarop een doordachte en doeltreffende communicatie essentieel zijn.

 

We hebben ruime ervaring met herstructureringen, faillissementen, product recalls, milieukwesties, ongevallen, sociale en maatschappelijke problematieken,….

 

In welke crisis u zich ook bevindt, wij begeleiden en staan u bij met raad en daad.

DIENSTEN

DIENSTEN

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Goed voorbereid zijn zorgt niet alleen voor gemoedsrust, het levert ook concrete voordelen op. Reputatieschade kunt u immers beperken door snel, efficiënt en correct te communiceren. Timing is hierbij cruciaal.

 

Onze programma’s – op maat van elk bedrijf – helpen u om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een crisis. Hoe goed u ook voorbereid bent, toch valt een crisis nooit uit te sluiten. Ook dan staan we klaar om u ter plaatse te helpen. En om achteraf een strategie uit te werken om de eventueel opgelopen reputatieschade opnieuw om te draaien.

Risico audit.png

RISICO AUDIT

 

Workshop samen met senior management om alle potentiële risico’s in kaart te brengen, hoe waarschijnlijk het is dat ze effectief voorvallen, en de mogelijke impact ervan.

Vooraleer u zelfs maar denkt aan een crisis management plan, moet u eerst een duidelijk zicht hebben welke situaties potentieel op een crisis kunnen uitdraaien.

 

Daarom faciliteren wij een interactieve workshop, waarbij we het senior management en de belangrijkste teamleden samenbrengen om te brainstormen over mogelijke reputatierisico's, de mate waarin ze ook effectief kunnen voorvallen en de mogelijke impact van elk van die risico’s.

 

Vervolgens evalueren wij uw huidige “crisis preparedness” door uw al dan niet bestaande crisismanagementplannen, -kanalen en –tools door te lichten.

 

Op basis hiervan schrijven wij een rapport met aanbevelingen rond de te volgen communicatiestrategie.

Risico Audit
Crisiscommunicatieplanning

Op basis van de risico audit stellen we een robuust crisiscommunicatieplan en - manual op , die de cultuur en visie van uw organisatie weerspiegelen.

 

De visie van een onderneming, maar ook de kernboodschappen dienen immers steeds herkenbaar verwerkt te worden in alle communicatie, ook in tijden van crisis. Als crisiscommunicatie-experten bieden wij de nodige steun om deze kernboodschappen volledig op punt te stellen. We helpen u ook bij het identificeren van al uw doelgroepen en stellen samen met u een crisiscommunicatie manual op, inclusief de samenstelling van een crisisteam, de opmaak van crisiscommunicatieprocedures, de beschikbare communicatiemiddelen (online en offline) per doelgroep, Q&A-lijsten, enz.

Crisiscommunicatieplanning.png

CRISISCOMMUNICATIEPLANNING​

 

Uitwerken van een crisiscommunicatie manual, op maat van uw organisatie, zodat u perfect weet wat, wanneer, hoe en wie, in geval van een crisis.

Mediatraining.png

MEDIATRAINING​

 

Het hoofd koel houden in geval van een crisis? En tegelijkertijd toch kernboodschappen over brengen? Je leert het tijdens een media training.

Als woordvoerder torst u een grote verantwoordelijkheid. U bent immers letterlijk het gezicht van het bedrijf. Een voorbereiding is dan ook onontbeerlijk om op een constructieve, succesvolle manier om te gaan met de media.

 

De training is gespreid over een volledige dag, waarbij er eerst wat theorie wordt mee gegeven:

  • Hoe ziet het huidige medialandschap er vandaag uit ?

  • Hoe werken journalisten ?

  • Wat zijn de do’s and don’ts in relaties met de pers ?

  • Hoe gaat u om met vijandige of moeilijke vragen van de pers?

  • Hoe brengt u uw kernboodschappen op een geloofwaardige manier over?

 

De theorie wordt daarna meteen in de praktijk omgezet aan de hand van concrete oefeningen met camera. U krijgt fictieve scenario’s voorgeschoteld, waarbij zowel uw verbale als uw non-verbale communicatie door ons geëvalueerd worden. Voor grote bedrijven of organisaties, met meerdere woordvoerders, kan de mediatraining ook als assessment worden gebruikt om de meest crisis-bestendige woordvoerder te identificeren.

 

Alle aangeleerde technieken zijn bovendien ook relevant en toepasbaar in presentaties en onderhandelingen met interne en externe stakeholders (klanten, leveranciers, overheden, omwonenden, NGO’s…).

Mediatraining
Eerste hulp bij crisis

Ons team kan ter plaatse worden ingezet of op afstand werken, waarbij we continu in overleg zijn met uw crisisteam om de situatie verder te analyseren en een robuuste responsstrategie te ontwikkelen.

 

We leveren sowieso maatwerk: wij worden uw crisispersbureau, houden toezicht op de berichtgeving en de gesprekken in de sociale media en geven één telefoonnummer en e-mailadres aan de media en anderen, zodat we alle vragen kunnen beantwoorden en de consistentie van de respons kunnen garanderen.

Eerste hulp bij crisis.png

EERSTE HULP BIJ CRISIS​

 

Via ons centrale telefoonnummer krijgt u meteen een crisisexpert aan de lijn. Die maakt een eerste analyse van de situatie en adviseert welke stappen u het best als eerste kunt zetten.

24_7 ondersteuning.png

24/7 ONDERSTEUNING​

 

Wie gegarandeerd wil zijn van een 24/7 ondersteuning, 365 dagen per jaar kan ook een samenwerkingsovereenkomst op jaarbasis afsluiten.

Wie een jaarabonnement met ons afsluit, krijgt de garantie dat wij bereikbaar zijn via een 24-uurs service, 7 dagen per week.

 

Naast een gegarandeerde permanentie kan u ook rekenen op de volgende ondersteuning:

 

  • Een halfjaarlijkse ‘check-up’ met twee adviseurs: uw vaste contactpersoon en één bijkomende expert uit het collectief. Tijdens die check-up controleren we of de procedures, tools en de bedrijfsinformatie waarover wij beschikken nog steeds up-to-date zijn. Zodat we, indien nodig, snel en adequaat kunnen handelen.

  • Een reductie van 20% op onze tarieven voor onder meer audit, opstellen/aanpassen van manual of crisisplannen, mediatraining en bijstand wanneer het toch tot een crisis komt.

 

Samenwerking op jaarbasis: vast maandelijks honorarium van 200 euro.

24/7 ondersteuning
Reputatiemanagement

Hoeft het nog gezegd: informatie verspreidt zich steeds sneller via de (social) media, waardoor zelfs een stevig opgebouwde reputatie niet immuun blijft voor al dan niet gerichte aanvallen en/of en onverwachte crisis. Bovendien kunnen ook desinformatie of foutieve informatie de reputatie van uw bedrijf ernstige schade toebrengen.

 

Met onze jarenlange ervaring als reputatiemanagers staan wij bedrijven graag bij om hun reputatie bij hun verschillende interne en externe stakeholders zorgvuldig te bewaken/beheren, vakkundig te anticiperen op, of tijdig in te grijpen bij crisissituaties.

 

Na een crisis brengen wij in kaart hoeveel averij uw reputatie heeft opgelopen bij uw belangrijkste doelgroepen en stellen we -  indien nodig – een plan op om uw reputatie terug op te bouwen en het vertrouwen in uw bedrijf opnieuw te herstellen bij uw doelgroepen.

Reputatiemanagement.png

REPUTATIE MANAGEMENT

 

Alles valt of staat bij een goede reputatie. Wij helpen u om uw reputatie te beheren en – in geval van een crisis – die te bewaken of terug op te bouwen.

bottom of page